Cookie Policy

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

 1. Zespół, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zamieszczonych w niniejszej umowie
 2. Organizator, stosownie do treści art. 13 ust.1 RODO, podaje następującą informację:

Administratorem danych przetwarzanych w związku z zawarciem niniejszej umowy jest portal Muzykoholicy.com z siedzibą w Rzeszowie ul. Wawelska 10, 35-302 Rzeszów. Dane kontaktowe administratora danych: Muzykoholicy.com z siedzibą w Rzeszowie. Dane kontaktowe: redakcja@muzykoholicy.com

 1. Przekazane nam dane zostaną wykorzystane do:
 • zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawą prawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Podanie danych Wykonawcy zamieszczonych w niniejszej umowie jest wymogiem ustawowym lub umownym, oraz warunkiem zawarcia niniejszej umowy.
 2. Organizator będzie przetwarzać dane przez okres niezbędny do zrealizowania niniejszej umowy oraz w okresie niezbędnym dla dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 3. Zespołowi przysługuje prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Organizatora,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Organizatora lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.
 1. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Wykonawca może skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych. Z tych praw Wykonawca może skorzystać składając pisemny wniosek.
 2. Jeśli Wykonawca uzna, że Zamawiający przetwarza dane jego niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.