0

„Kolęda bezdomna” dla Fundacji Siostry Małgorzaty Chmielewskiej

"Kolęda bezdomna" w wykonaniu znanego aktora Krzysztofa Tyńca to utwór charytatywny poświęcony ludziom bezdomnym i najuboższym. Wspiera on działalność Siostry Małgorzaty Chmielewskiej i świąteczną zbiórkę pieniędzy na rzecz Jej fundacji "Domy wspólnoty chleb życia". W tej chwili w Polsce działa 11 domów, które są miejscem zamieszkania ludzi do niedawna bezdomnych, chorych...